Aikido seminar with Paolo Corallini sensei Dec 15 – Dec 16

Brazillian Ju Jitsu and RapidSystem seminar with Antonio la Salandra sensei Nov 24 – Nov 25

Koden Enshin Ryu Ko Ryu Bu Jutsu & BJJ seminar in
Sofia-Bulgaria 20-21.01.2018 

Koden Enshin Ryu Ko Ryu Bu Jutsu & BJJ seminar in 
Sofia-Bulgaria 20-21.01.2018

Koden Enshin Ryu Ko Ryu Bu Jutsu & BJJ seminar in
Sofia-Bulgaria 20-21.01.2018 …….TV chanel 3
report………ossu

Posted by Bujutsuacademybg Shingitaiichi on Wednesday, January 24, 2018

Aikido Seminar Zagreb 22.09.2017 – 23.09.2017

Aikido and RMA System Seminar Bulgaria, Bansko 30.07.2017 – 5.08.2017

Hashita Seminar Bulgaria, Sofia 14.07.2017 – 16.07.2017