СЪСТЕЗАТЕЛЕН ПРАВИЛНИК ПО ДЖУ ДЖИЦУ

НА

АКАДЕМИЯТА ПО БОЙНИ ИЗКУСТВА – ШИН ГИ ТАЙ ИЧИ

 

r1

r2

r3

r4

r5

r6

r7

r9

r10